"Per Mariam ad Christum."
 • foto 02
 • foto 07
 • foto 06
 • foto 01
 • foto 03
 • foto 08
 • foto 05
 • foto 04

Informace k 11. 11. 2020 - možnost svatého přijímání

Zde ke stažení

Římskokatolická farnost Uherský Brod informuje k 11. 11. 2020!
 • V současné době je stále možná pouze individuální duchovní péče, tzn. že kněží jsou vám k dispozici jednotlivě posloužit svátostmi po telefonické domluvě.
 • Bohoslužby jsou bez účasti lidu, jen za přítomnosti kněží, kostelníka a varhaníka.
 • Přijetí svátosti smíření je zatím možné jen přes individuální telefonickou domluvu s knězem.
 • Svaté přijímání se bude podávat od pondělí do soboty v 8:00 hodin a po Svátostném požehnání v 17:00 hod.
 • Svaté přijímání bude možnost přijmout i v neděli od 14.00 do 16.00 hod. ve farním kostele pro ty, kdo se zúčastní v neděli mše svaté přes sdělovací prostředky.
 • Během týdne od pondělí do soboty je otevřen kostel a vystavena Nejsvětější svátost od 8:00 do 17:00 hod. a v neděli bude otevřen kostel od 11:30 do 17:00 hod.
 • Pohřby jsou i nadále slouženy v úzkém rodinném kruhu v max. počtu 10 osob.
 • Prosím o dodržování všech hygienických a dalších opatření.
 • V kostele je online webkamera, na kterou se můžete připojit kdykoliv během dne.
 • Sledujte, prosím, stále aktuální informace na webových stránkách farnosti www.farnostuherskybrod.cz. Podmínky se mohou i nadále měnit.
 • Děkuji za pochopení a respektování, a prosím i nadále o modlitby za zastavení pandemie koronaviru, za zdravotníky a nemocné.
P. Svatopluk Pavlica, farář

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti na období 2020 - 2024

První svaté přijímání 2020

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Růžencová pouť 2020 - fotogalerie

Neděle:

 

Sobota:

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury