"Per Mariam ad Christum."
 • foto 01
 • foto 05
 • foto 03
 • foto 08
 • foto 06
 • foto 02
 • foto 07
 • foto 04

Informace k 23.11.2020

Zde ke stažení

 • V souvislosti s novým opatřením nouzového stavu vládou České republiky, s účinností od středy 18. listopadu 2020 se mohou konat bohoslužby za účasti maximálně 15 osob.
 • Mše svaté se budou moci účastnit zatím jen ti, co mají intenci mše svaté. Prosím, aby tyto osoby přišly 10 min přede mší svatou a počkaly u bočního vchodu kostela od fary. Poté budou vpuštěny do kostela.
 • Přijetí svátosti smíření bude možné pondělí a středu odpoledne od 16:00 do 17:00 ve farním kostele. Čtvrtek a pátek bude v klášterním kostele v tradičním čase. Prosím o dodržování platných podmínek 15 osob v kostele a rozestupy 2 m.
 • Svaté přijímání je možné přijmout od pondělí do soboty v 8.00 a v 17:00 po Svátostném požehnání. V neděli od 14.00 do 16.00 ve farním kostele pro ty, kdo se zúčastní v neděli mše svaté přes sdělovací prostředky.
 • Během týdne od pondělí do soboty je vystavena Nejsvětější svátost od 8:00 do 17:00.
 • Všeobecně prosím o dodržování platných podmínek 15 osob v kostele a rozestupy 2 m.
 • Pohřby jsou slouženy v úzkém rodinném kruhu max. počtu 15 osob.
 • V kostele je on-line webkamera, na kterou se můžete připojit kdykoliv během dne.
 • Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách farnosti www.farnostuherskybrod.cz. Podmínky se budou měnit.
 • Děkuji za pochopení a prosím o modlitby za zastavení pandemie koronaviru a za zdravotníky a nemocné.
P. Svatopluk Pavlica, farář

Aktuality k 18. 11. 2020

Zde ke stažení

Římskokatolická farnost Uherský Brod informuje k 18. 11. 2020!
 • V souvislosti s novým opatřením nouzového stavu vládou České republiky, s účinností od středy 18. listopadu 2020 se mohou konat bohoslužby za účasti maximálně 15 osob.
 • Mše svaté se budou moci účastnit zatím jen ti, co mají intenci mše svaté. Prosím, aby tyto osoby přišly 10 min přede mší svatou a počkaly u bočního vchodu kostela od fary. Poté budou vpuštěny do kostela.
 • Přijetí svátosti smíření bude možné pondělí a středu odpoledne od 16:00 do 17:00 ve farním kostele. Čtvrtek a pátek bude v klášterním kostele v tradičním čase. Prosím o dodržování platných podmínek 15 osob v kostele a rozestupy 2 m.
 • Svaté přijímání je možné přijmout od pondělí do soboty v 8.00 a v 17:00 po Svátostném požehnání. V neděli od 14.00 do 16.00 ve farním kostele pro ty, kdo se zúčastní v neděli mše svaté přes sdělovací prostředky.
 • Během týdne od pondělí do soboty je vystavena Nejsvětější svátost od 8:00 do 17:00.
 • Všeobecně prosím o dodržování platných podmínek 15 osob v kostele a rozestupy 2 m.
 • Pohřby jsou slouženy v úzkém rodinném kruhu max. počtu 15 osob.
 • V kostele je on-line webkamera, na kterou se můžete připojit kdykoliv během dne.
 • Děkuji za pochopení a prosím o modlitby za zastavení pandemie koronaviru a za zdravotníky a nemocné.
P. Svatopluk Pavlica, farář

Webn banner 234 60

Otevřené brány

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury