"Per Mariam ad Christum."
  • image3
  • image8
  • image2
  • image4
  • image7
  • image5
  • image6
  • image1

Zemřel P. Josef Pelc

dominiknovakdsc5316 01Dnes 10.07.2018 všechny zaskočila zpráva o tragické smrti našeho duchovního pastýře P. Josefa Pelce (faráře Uherského Brodu a zároveň i uherskobrodského děkana). Všechny nás to velmi bolí, že tak mladý kněz ve svých 46 letech odešel z pozemského světa do domu Otcova. Na vinici Páně sloužil 21 let a působil v Přerově, Holešově, Velkých Opatovicích, Lipníku nad Bečvou a naposledy v naší farnosti Uherský Brod.

Mnozí nechtěli dané informaci uvěřit. Na základě toho také vzniklo několik nepravdivých informací o místě, kde se neštěstná událost stala. K dané okolnosti došlo v blízkosti Dalešické přehrady a bylo by na místě neřešit další podrobnosti z úcty k otci Josefovi.

 

Chvíli se zastavme a každý zavzpomínejme, co jsme mohli s otcem Josefem prožít. A určitě toho nebylo málo. Mše svaté pro děti, náboženství, setkávání se seniory, přednášky na faře, přípravy ke křtu, biřmování, k sňatku. Nelze opomenout farní plesy, uherskobrodské poutě, farní dny, farní poutě na Provodov či Hostýn a mnoho dalšího. Kdo by zapomenul na jeho oblíbenou jízdu na mopedu, když přišel do Uherského Brodu? Či když zdravil lidi po bohoslužbě podáním ruky? Za celých 8 let, které strávil v naší farnosti se toho mnoho podařilo a to díky jeho iniciativě, jeho přístupu k nám farníkům, navázané spolupráci s městem Uherský Brod, Charitou Uherský Brod, Katolickou základní školou Uherský Brod, dalšími organizacemi a spolky.

farni den 2016 13 01

  

Muž z naší farnosti byl u otce Josefa u svátosti smíření během slavnosti Cyrila a Metoděje na Velehradě před necelým týdnem. Jakmile se dnes dozvěděl při své pracovní cestě smutnou zprávu, velmi ho to zasáhlo a silně se roztřásl. Okamžitě si vybavil okamžik, kdy si s otce Josefem po zpovědi "plácli". Mnohým z nás se nyní budou vybavovat situace, při nichž jsme se mohli setkat s otcem Josefem. Buďme nesmírně vděční za každý okamžik prožitý s našim pastýřem!

 

141026-113856-BirmovUB-DoNo-0004 05.jpgOtce Josef Pelc pocházel ze Vsetína, kde se v roce 1972 narodil. Vystudoval místní gymnázium a po něm v roce 1990 nastoupil do semináře a na bohosloveckou fakultu, která později byla přejmenována na Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Po 3. ročníku přerušil studium a odjel na jeden rok do USA do Texasu, kde pracoval jako dobrovolník v katolické škole sv. Lea v San Antoniu. Po návratu rok studoval teologii jako laik a pracoval také v novinách, které se jmenovaly Český deník. Závěr studií prožil zpět v Arcibiskupském semináři a v roce 1996 byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok prožil v Přerově. Po kněžském svěcení a po povodních, které v roce 1997 tvrdě zasáhly i Přerov a okolí, nastoupil do Holešova jako kaplan. Po dvou letech, v roce 1999, šel na první samostatné místo do Velkých Opatovic, kde strávil čtyři léta. Od roku 2003 pak působil jako farář v Lipníku nad Bečvou a v dalších dvou farnostech v okolí jako administrátor (Hlinsko, Týn nad Bečvou). Na začátku července 2010 začal působit v naší farnosti.

 

Otec Josef se po příchodu do naší farnosti představoval pro jedno společenství a dovolte krátkou citaci: "Na závěr se musím přiznat, že ne zcela bez překvapení bylo pro mě i pro farníky z Lipníka přeložení do Uherského Brodu. Přece jenom sedm let je poměrně krátká doba a uběhla velice rychle. Na druhou stranu je to čest i veliká výzva sloužit a pracovat v jedné z nejživějších farností církve u nás. Věřím, že s pomocí Boží nalezneme cestu vzájemného pochopení a pomoci na cestě k našemu Pánu."

 

Odpočinutí věčné, dej otci Josefovi, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočine v pokoji. Amen.

 

dominiknovakdsc5886 01 

 

S P. Josefem se rozloučíme v soboru 14. července 2018 ve 14 hodin při bohoslužbě ve farním kostele v Uherském Brodě. Poté bude uložen do kněžského hrobu na novém hřbitově.

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury