"Per Mariam ad Christum."
 • foto 05
 • foto 07
 • foto 02
 • foto 06
 • foto 08
 • foto 01
 • foto 03
 • foto 04

Zápis pastorační rady

Zápis z 8. zasedání pastorační rady farnosti


ze dne 26. dubna 2017
-------------------------------------------------------------

 

Přítomni: P. Josef Pelc, P. Jindřich Peřina, P. Jan Rajlich OP, Michal Rob, Pavel Mahdal, Adam 

Běhal, Jarmila Škrdlíková, s. Milada Mertová, Alena Mahdalová, Marie Vintrová, 

Michala Zábojníková

 

Omluveni: Jiří Hrubý, Ivan Chrástek, Klára Němečková 

  

Program:

 

 • Přivítali jsme nového člena PRF o. Jindřicha Peřinu, který se nám krátce představil

 • Poděkování patří o. Janu Rajlichovi OP za přípravu křížové cesty městem na Velký pátek

 • V měsíci květnu budou ve farním kostele májové pobožnosti od pondělí do pátku vždy od 17:45.

 • 1. května se uskuteční již tradiční farní pouť na Provodov

 • Otec Jan nás informoval o možnosti získání plnomocných odpustků při návštěvě klášterního kostela o první květnové neděli za obvyklých podmínek

 • 12. května bude adorační den naší farnosti – celodenní adorace bude zakončena zpěvy z Taize a svátostným požehnáním

 • Na 13. května připravila Katolická základní škola oslavu Dne matek v Domě kultury v 17:00.

 • 27. května v 15:00 se uskuteční Zahradní slavnost, kterou nachystalo Sdružení Dominika Savia při KZŠ

 • V sobotu 27. května bude mší svatou v 10:00 ve farním kostele slavnostně ukončen pastorační kurz, který v naší farnosti probíhá od 17.9.2016 do 6.5.2017

 • Poslední dubnovou sobotu 29.4. zahájíme přípravy na svátost biřmování, které by mělo být v příštím roce 2018 na podzim

 • Přečetli jsme si zprávy z Oblastní charity UB o probíhajících i připravovaných aktivitách (potravinová sbírka, postní almužna, sociální služby a poradenství v okolních obcích a další)

 • Otec Jindřich přednesl dotaz v kině Máj, zda je možné promítnout v kině i filmy s náboženskou tematikou – bylo sděleno, že určitě tato možnost je

 

 

 

Příprava aktivit na měsíc červen:

 

 • Vigílii k Duchu Svatému v sobotu 3.6. připraví s. Milada

 • Noc kostelů – bude v pátek 9.6. Program pro klášterní kostel připraví A. Mahdalová a o. Jan

 

 

Další setkání PRF se uskuteční 17. května.

 

Zapsala: Alena Mahdalová

  

Schválil: P. Josef Pelc

 

Webn banner 234 60

Otevřené brány

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury