"Per Mariam ad Christum."

Příprava biřmovanců 2013/2014

duch svatyDůležitá informace pro všechny, kteří se přihlásili k přípravě biřmování.

Další setkání proběhne v pátek 5.9. po večerní mši svaté na faře (19:15).

 

Podrobnosti k přípravě, včetně dokumentů ke stažení naleznete ZDE.

 

Účast všech biřmovanců NUTNÁ.

Pozvánka na mši svatou a následnou besedu

Zveme Vás na mši svatou a následnou besedu s P. Jean-Martin NLANDU, která se bude se konat v sobotu 6. září 2014 od 19:30 v sále farního úřadu v Uherském Brodě. Před besedou jste zváni již na zmíněnou mši svatou, kterou bude koncelebrovat otec Jean-Martin. Více viz plakátek v odkaze.

Plakátek ke stažení ZDE.

Prosebná pouť na Velehrad

Zveme Vás na Děkanátní prosebnou pouť na Velehrad Za obnovu rodin a duchovní povolání, která se uskuteční v sobotu 27. září 2014. V 15:00 se začíná růžencem, v 16:00 následuje adorace a v 17:00 pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.

Přihlášky v Glorii, odjezd autobusu ve 14:00 z Mariánského náměstí.
Další podrobnosti na plakátu.

Plakát ke stažení ZDE.

První svaté příjímání 2014

Video zachycuje krátký sestřih z prvního svatého přijímání, které se uskutečnilo v neděli 8. června 2014 o slavnosti Ducha svatého ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

Videoprezentace Katolické základní školy

Katolická základní škola v Uherském Brodě vydala sedmiminutovou videoprezentaci, ve které se dovíte základní informace a nahlédnete do školního dění.

www.kzsub.cz

 

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uviděli, přesto že šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?

banner cyril metodejrok viry logo

Dotace

Restaurování čtyř soch umístěných na atice průčelí farního kostela je spolufinancováno Zlínským krajem - dotace 180 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, městem Uherský Brod částkou 99 715 Kč a Fondem kultury Zlínského kraje částkou 240 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.