"Per Mariam ad Christum."

Velikonoční přání

Přání Velikonoce 2014

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uviděli, přesto že šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?

Ohlédnutí za kurzem obnovy v Duchu svatém

holy-spiritV době od 18. ledna do 6. dubna absolvovalo v Uherském Brodě asi 80 věřících z Uherského Brodu a širokého okolí Kurz obnovy v Duchu svatém, který vedl P. Petr Karas z Dolních Bojanovic společně se skupinou svých asi 16 farníků.

Setkávali jsme se jednou za čtrnáct dní na faře v Uherském Brodě při společných modlitbách, velmi zajímavých katechezích, vykonali jsme si také generální svátost smíření, modlitbu za uzdravení a závěrečné modlitby za vylití Ducha svatého.

Pozvánka na květnové poutě

čtvrtek 1. května FARNÍ POUŤ K PANNĚ MARII PROVODOVSKÉ. Sraz pěších poutníků je v 5:30 na Mariánském nám. před sochou Panny Marie. Odjezd autobusu je v 8:20 z Havřic a v 8:30 z Mariánského nám. (autobusy pojedou až ke kostelu). Zájemci se můžou závazně přihlásit v prodejně Gloria. Mše sv. za poutníky bude sloužena v 10.30. Po mši sv. opekání a občerstvení. Ve 13:00 křížová cesta a svátostné požehnání.

 

sobota 17. května POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ. Odjezd autobusu je v 1:00 hodin z Mariánského nám., zájemci se můžou závazně přihlásit v prodejně Gloria.

 

Plakáty k náhledu níže, ke stažení ZDE (Provodov) a ZDE (Jablonné v Podještědí).

Příprava biřmovanců 2013/2014

duch svatyDůležitá informace pro všechny, kteří se přihlásili k přípravě biřmování.

Další setkání proběhne v pátek 25.4. po večerní mši svaté na faře (19:15).

 

Podrobnosti k přípravě, včetně dokumentů ke stažení naleznete ZDE.

 

Účast všech biřmovanců NUTNÁ.

Odchod bratří dominikánů z našeho města

klaster-ubMilí farníci, dozvěděl jsem se o rozhodnutí představených dominikánů o odchodu bratří z Uherského Brodu. Zatím není stanoven žádný termín, kdy mají bratři dominikáni odejít. Prosím o modlitbu za další jednání o budoucnosti kláštera a klášterního kostela.

P. Josef Pelc, děkan (7.4.2014)

banner cyril metodejrok viry logo

Dotace

Restaurování čtyř soch umístěných na atice průčelí farního kostela je spolufinancováno Zlínským krajem - dotace 180 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, městem Uherský Brod částkou 99 715 Kč a Fondem kultury Zlínského kraje částkou 240 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.