"Per Mariam ad Christum."
  • image8
  • image3
  • image1
  • image2
  • image4
  • image5
  • image6
  • image7

Pastýřský list o modlitbě za pronásledované křesťany 2014

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na Ukrajině, Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním především křesťané. Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho je každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesťanů. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovali jsou dnes komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský. Tak zvané arabské jaro oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické skupiny.

Příprava biřmovanců 2013/2014

duch svatyDůležitá informace pro všechny, kteří se přihlásili k přípravě biřmování.

Další setkání proběhne v pátek 19.9. po večerní mši svaté na faře (19:15).

 

Podrobnosti k přípravě, včetně dokumentů ke stažení naleznete ZDE.

 

Účast všech biřmovanců NUTNÁ.

Růžencová pouť 2014

Růžencová pouť 2014

 

Plakát ke stažení ZDE.

Pastýřský list k zahájení školního roku 2014

Drazí manželé,logo arcibiskup Jan Graubner

dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou poprvé do školy, nebo začínají na nových školách. Školy jsou Vašimi velkými pomocníky při přípravě Vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života.

Prosebná pouť na Velehrad

Zveme Vás na Děkanátní prosebnou pouť na Velehrad Za obnovu rodin a duchovní povolání, která se uskuteční v sobotu 27. září 2014. V 15:00 se začíná růžencem, v 16:00 následuje adorace a v 17:00 pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.

Přihlášky v Glorii, odjezd autobusu ve 14:00 z Mariánského náměstí.
Další podrobnosti na plakátu.

Plakát ke stažení ZDE.

První svaté příjímání 2014

Video zachycuje krátký sestřih z prvního svatého přijímání, které se uskutečnilo v neděli 8. června 2014 o slavnosti Ducha svatého ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

banner cyril metodejprispevek ministerstva kultury

Dotace

Zlínský kraj poskytl dotaci 229.500,- na výmalbu interieru farního kostela Nesposkvrněného početí Panny Marie.

Restaurování čtyř soch umístěných na atice průčelí farního kostela je spolufinancováno Zlínským krajem - dotace 180 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, městem Uherský Brod částkou 99 715 Kč a Fondem kultury Zlínského kraje částkou 240 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.