"Per Mariam ad Christum."
  • image2
  • image6
  • image7
  • image3
  • image1
  • image4
  • image5

Kurz pro pastorační pomocníky

Kurz pro pastorační pomocníky

Pozvánka na děkanátní pouť na Velehrad

Otec Arcibiskup zve celý náš děkanát v sobotu 18.6.2016 na Velehrad, abychom se spojili v modlitbě za obnovu rodin a duchovní povolání.

 

prosebná pouť Velehrad 2016

Kněžské svěcení jáhna Tomasze Zurka

kněžské svěcení 2016

Metodika k samolepkám pro děti

jezis-v-evangeliich webKaždou neděli děti naší farnosti obdrží po křížku samolepku. K těmto samolepkám byla vytvořena metodika, kterou mohou využít rodiče k dalšímu povzbuzení dětí ve víře.

Metodiku si můžete stáhnout ZDE.

Otevřené brány 2016

otevrene brany logoKaždoročně od počátku května mají návštěvníci možnost navštívit a seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji v rámci projektu Otevřené brány. I náš farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je do tohoto projektu zapojen.

K další podpoře byla vytvořena speciální interaktivní mapa, díky ní se budete lépe orientovat mezi chrámy.

Pastýřský list Velikonoce 2016

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího milosrdenství.

 

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.

Zlínský kraj poskytl neinvestiční účelovou dotaci na restaurování kamenných prvků fasády kostela ve výši 300 000 Kč.

Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 829 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 125 500 Kč.

 

ministerstva-kultury