"Per Mariam ad Christum."

Pouť rodin na sv. Hostýn

POUŤ RODIN k Panně Marii svatohostýnské se uskuteční v sobotu 30. srpna. Mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem bude v 10.00 hodin na venkovním pódiu. Odpoledne připraveny přednášky pro rodiče a pro děti stanoviště plné her a soutěží. Více podrobností na plakátku.

Plakát k náhledu níže, ke stažení ZDE.

Pěší pouť na Velehrad

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD se uskuteční v sobotu 23. srpna.

Sraz poutníků na Mariánském náměstí v Uh. Brodě ve 4:00.

 

Program:

10:30  obnova zasvěcení
11:30  mše svatá (slouží probošt Pavel Pacner)
15:00 – přednáška a požehnání

 

Pouť je na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a letos zvláště:
za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.

 

Duchovní téma letošní pouti: Věřím ve svatou církev obecnou

 

Plakát k náhledu níže, ke stažení ZDE.

První svaté příjímání 2014

Video zachycuje krátký sestřih z prvního svatého přijímání, které se uskutečnilo v neděli 8. června 2014 o slavnosti Ducha svatého ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

Videoprezentace Katolické základní školy

Katolická základní škola v Uherském Brodě vydala sedmiminutovou videoprezentaci, ve které se dovíte základní informace a nahlédnete do školního dění.

www.kzsub.cz

 

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uviděli, přesto že šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?

Ohlédnutí za kurzem obnovy v Duchu svatém

holy-spiritV době od 18. ledna do 6. dubna absolvovalo v Uherském Brodě asi 80 věřících z Uherského Brodu a širokého okolí Kurz obnovy v Duchu svatém, který vedl P. Petr Karas z Dolních Bojanovic společně se skupinou svých asi 16 farníků.

Setkávali jsme se jednou za čtrnáct dní na faře v Uherském Brodě při společných modlitbách, velmi zajímavých katechezích, vykonali jsme si také generální svátost smíření, modlitbu za uzdravení a závěrečné modlitby za vylití Ducha svatého.

banner cyril metodejrok viry logo

Dotace

Restaurování čtyř soch umístěných na atice průčelí farního kostela je spolufinancováno Zlínským krajem - dotace 180 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, městem Uherský Brod částkou 99 715 Kč a Fondem kultury Zlínského kraje částkou 240 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.