"Per Mariam ad Christum."
  • image8
  • image1
  • image2
  • image5
  • image7
  • image4
  • image6
  • image3

Společná pouť na Provodov

Společná pouť na Provodov

Otevřené brány 2015

otevrene brany logoKaždoročně od počátku května mají návštěvníci možnost navštívit a seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji v rámci projektu Otevřené brány. I náš farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je do tohoto projektu zapojen.

K další podpoře byla vytvořena speciální interaktivní mapa, díky ní se budete lépe orientovat mezi chrámy.

Pastýřský list Velikonoce 2015

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, radost ze vzkříšení.

Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi. On umřel světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás. (Ef 2,6a) Křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. (Řím 6,4) Když jsme byli s Kristem vzkříšeni, usilujme o to, co pochází shůry… nemysleme na to, co je na zemi. (srov. Kol 3, 1-2)

Projevy účasti

Kostel sv. Anežka a Pankráce v Liverpoolu webNejdůstojnější pane děkane, jménem otce kanovníka Christophera Cooka z liverpoolské farnosti svaté Anežky a svatého Pankráce, který se věnuje české a slovenské komunitě žijící zde, na severu Anglie a jménem svým, Vám vyslovuji co nejupřímnější účast ve Vašem hlubokém zármutku nad násilnou smrtí spoluobčanů z Vašeho města, z města, které jako duchovni pastýř spravujete. Nechť Pán života a smrti zacelí bolavé rány, které zasáhly srdce Vás všech a dá věčné odpočinutí a život v Nebeském Království všem, kteří nás opustili. Věřte, že plačeme spolu s Vámi. Tato bolestná událost zasáhla nejen naše krajany, ale i všechny nás, kteří jsme se ve Velké Británii narodili. Mše svatá za zesnulé bude sloužena tento pátek ve 12:00 hodin ve farním kostele a na zemřelé vzpomeneme též o II. neděli postní, při mši svaté v 10:00 hodin. Rádi bychom jména zesnulých zapsali do pamětní knihy zemřelých, která je trvale vystavena v našem farním kostele, na věčnou památku!
V bratrském objetí In Christo!

Patrick Kinsky

banner cyril metodej


prispevek ministerstva kultury

Dotace

Zlínský kraj poskytl dotaci 229.500 Kč na výmalbu interieru farního kostela Nesposkvrněného početí Panny Marie.

Městský úřad Uherský Brod poskytl dotaci na výmalbu farního kostela 150 000 Kč a nadační příspěvek 40 000 Kč poskytla farnosti také Nadace Bratří Lužů.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.

Město Uherský Brod poskytlo finanční příspěvek na hudební doprovod na Růžencovou pouť ve výši 6.900 Kč.