"Per Mariam ad Christum."
  • image8
  • image6
  • image2
  • image7
  • image5
  • image4
  • image1
  • image3

Pozvánka na děkanátní pouť na Velehrad

Otec Arcibiskup zve celý náš děkanát v sobotu 30.5.2015 na Velehrad, abychom se spojili v modlitbě za obnovu rodin a duchovní povolání.

 

pouť děkanátu UB - Velehrad

Pozvánka na výstavu

CaMplakat 01

Diecézní eucharistický kongres

dek banner

 

Blíží se Diecézní eucharistický kongres (15. - 16.5.) a přinášime několik podrobostí.

V pátek 15.5. jsou do Olomouce zvány všechny děti a mládež, v sobotu 16.5. dospělí z celé arcidiecéze.

Odjezd autobusu z Mariánského náměstí v 8:00 se zastávkou v Havřicích. Závazné přihlášky v Glorii - cena 200 Kč.

Vše potřebné naleznete v celém článku.

Otevřené brány 2015

otevrene brany logoKaždoročně od počátku května mají návštěvníci možnost navštívit a seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji v rámci projektu Otevřené brány. I náš farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je do tohoto projektu zapojen.

K další podpoře byla vytvořena speciální interaktivní mapa, díky ní se budete lépe orientovat mezi chrámy.

Pastýřský list Velikonoce 2015

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, radost ze vzkříšení.

Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi. On umřel světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás. (Ef 2,6a) Křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. (Řím 6,4) Když jsme byli s Kristem vzkříšeni, usilujme o to, co pochází shůry… nemysleme na to, co je na zemi. (srov. Kol 3, 1-2)

banner cyril metodej


prispevek ministerstva kultury

Dotace

Zlínský kraj poskytl dotaci 229.500 Kč na výmalbu interieru farního kostela Nesposkvrněného početí Panny Marie.

Městský úřad Uherský Brod poskytl dotaci na výmalbu farního kostela 150 000 Kč a nadační příspěvek 40 000 Kč poskytla farnosti také Nadace Bratří Lužů.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.

Město Uherský Brod poskytlo finanční příspěvek na hudební doprovod na Růžencovou pouť ve výši 6.900 Kč.