"Per Mariam ad Christum."
  • image5
  • image2
  • image4
  • image6
  • image7
  • image3
  • image1

Pastýřský list pro první neděli postní

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává? Za co máme dělat pokání?

O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše: tvrzení, že naše doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně mylné. Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím.

 

Pán povolal otce Bartoloměje Josefa Kulhavého

Otec Bartoloměj Kulhavý - detailVe věku nedožitých 96 let zemřel v pátek 30. prosince 2016 dominikánský kněz, a náš dlouholetý uherskobrodský zpovědník a rádce Bartoloměj Josef Kulhavý. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 11.00 hodin při mši svaté v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci. Poté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu.

Parte zesnulého naleznete ZDE.

Studijní a badatelská stipendium v Německu

Vážené dámy, vážení pánové,

obracím se na Vás jako předseda českého partnerského grémia německé katolické nadace KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst), která poskytuje studijní a badatelská stipendia do Německa. Podobně jako v minulých letech, zasílám v příloze informační letáky k této stipendijní nabídce. Další uzávěrka pro podávání žádostí je 15. ledna 2017.

Více informací ZDE a program ZDE.

Děkuji velmi předem a srdečně zdravím.

Pavel Blažek

Pastýřský list k zakončení Roku milosrdenství

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

blíží se konec Svatého roku milosrdenství. Papež František zavře Svatou bránu v Římě na Slavnost Krista Krále. Naše brány se zavřou o týden dřív. V tomto roce jsme zakusili mimořádný čas milosti a milosrdenství, příležitost k pokání i odpuštění, smíření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad se uzdravily i některé naše mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha, ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás, protože On je Láska a bez něho není možný žádný skutečný skutek lásky. Skrze dobré skutky jsme měli příležitost přinášet Boha do světa a lidem umožňovat setkání s ním.

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury