"Per Mariam ad Christum."

Výmalba kostela

V současné době se farní kostel NPPM maluje a z tohoto důvodu jsou všechny bohoslužby v obvyklých časech přesunuty do klášterního kostela na Mariánském náměstí. Viz mapa ZDE.

  • image7
  • image1
  • image8
  • image2
  • image4
  • image5
  • image3
  • image6

Příprava biřmovanců 2013/2014

duch svatyDůležité informace pro všechny, kteří přistoupí k svátosti biřmování.

Setkání proběhnou:

 

23. října 2014

18:30 mše sv. pro biřmovance a kmotry

19:10 adorace biřmovanců

 

24. října 2014

18:30 mše sv. pro biřmovance a kmotry

19:10 nácvik liturgie udělování svátosti biřmování – biřmovanci spolu s kmotry!

 

25. října 2014

14:00 kající pobožnost a svátost smíření pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny

Příprava ke svátosti smíření

Zpytování svědomí

 

26. října 2014

10:15 mše sv. s udílením svátosti biřmování otcem arcibiskupem Janem

 

Podrobnosti k přípravě, včetně dokumentů ke stažení naleznete ZDE.

 

Účast všech biřmovanců NUTNÁ.

Pastýřský list k závěru Roku rodiny

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali na některé podněty, že jste se také pokusili o konkrétní kroky k pozvednutí vaší křesťanské rodiny. To je povzbuzením i pro mě. Když vidím, že se o pozvednutí rodiny snažíme společně, věřím, že se nám společně podaří přispět k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i společnosti.

Ukázali jsme si, že manželství není jen nějaká obyčejná věc, ale že je to společná cesta ke svatosti, ke společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí z Boží blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu.

Děkanátní kalendář 2015

V kalendáři na rok 2015 opět najdete důležitá výročí farností, termíny poutí a hodů, ale také Katolické základní školy, kam rodiny z celého Uherskobrodska již po devět let vodí své děti. Fotografie v kalendáři jsou nejen z prostředí školy, ale také z mnohých farností děkanátu.
 
Kalendář bude k dostání i v ostatních kostelích děkanátu a na Katolické základní škole. Výrobní cena jednoho kusu je 65,- Kč. Případné další dary budou využity pro rozvoj školy. Děkujeme!
 
Dekanatni kalendar 2015

Rozvrh hodin náboženství 2014/2015

Již je zveřejněn rozvrh hodin náboženství na školní rok 2014/2015, na který se můžete podívat ZDE.

Upozorňujeme, že v průběhu měsíce září může přijít ještě k nepatrným změnám.

 

Rozvrh hodin je ke stažení ZDE.

Pastýřský list o modlitbě za pronásledované křesťany 2014

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na Ukrajině, Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním především křesťané. Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho je každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesťanů. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovali jsou dnes komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský. Tak zvané arabské jaro oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické skupiny.

Pastýřský list k zahájení školního roku 2014

Drazí manželé,logo arcibiskup Jan Graubner

dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou poprvé do školy, nebo začínají na nových školách. Školy jsou Vašimi velkými pomocníky při přípravě Vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života.

banner cyril metodejprispevek ministerstva kultury

Dotace

Zlínský kraj poskytl dotaci 229.500,- na výmalbu interieru farního kostela Nesposkvrněného početí Panny Marie.

Restaurování čtyř soch umístěných na atice průčelí farního kostela je spolufinancováno Zlínským krajem - dotace 180 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, městem Uherský Brod částkou 99 715 Kč a Fondem kultury Zlínského kraje částkou 240 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.