"Per Mariam ad Christum."
  • image7
  • image8
  • image2
  • image1
  • image5
  • image4
  • image6
  • image3

Adventní svátost smíření v našem děkanátu

Nejdůležitějším předpokladem pro dobrou zpověď je výchova svědomí k osobnímu, samostatnému rozhodování. Ať naše první otázka nezní: "Co je zakázáno?", ale ptejme se především: "K jakému životnímu úkolu mě Bůh stvořil? Jak má můj život podle Boží vůle vypadat? Co ode mě Bůh čeká?" Při zpytování svědomí nemá křesťan před sebou sbírku zákonů, ale živého Boha.

Zpytování svědomí je důležité pro růst křesťanského života.

Příprava ke svátosti smíření

Zpytování svědomí

Rozpis svátosti smíření v děkanátu ke stažení ZDE.

 

Sobota 12.12.
Sobota 12.12.
Neděle 13.12.

9:00 – 11:00

Vlčnov 

Korytná

Bojkovice

Pitín

14:00 – 16:00

Hradčovice

Prakšice

Březová

 

14:00 – 16:00

Šumice

Strání

 

 

Pondělí 14.12. Úterý 15.12. Čtvrtek 17.12.

16:30 – 17:30

Rudice

16:30 – 17:30

Nezdenice

15:00 – 16:00

Komňa

Sobota 19.12. Sobota 19.12. Neděle 20.12.

9:00 – 11:00

Dolní Němčí

Nivnice

Starý Hrozenkov

 

14:00 – 16:00

Bánov

Suchá loz

Újezdec

Bystřice p. Lop.

14:00 – 16:00

Uherský Brod

(farní i klášterní

 kostel)

 

Úterý 22.12.

18:00 – 19:00

Horní Němčí

Slavkov

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Plakát ke stažení ZDE.

Pastýřský list advent 2015

Drazí bratři a sestry,logo arcibiskup Jan Graubner

dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje.

Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milosrdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně.

Pozvánka na adventní koncert

Adventní koncert Uherský Brod

Den otevřených dveří na KZŠ

DOD KZŠ 2015 coverPřijměte, prosíme, pozvání na Den otevřených dveří naší školy, který proběhne ve středu 2. prosince 2015 od 8.00 do 17.00 hodin v prostorách budov na Jirchářské ulici – I. stupeň i Na Výsluní – II. stupeň.

Čeká vás nejen prohlídka školy a nahlédnutí do výuky, ale také se více dozvíte o škole samotné. Přijďte se za námi v tento adventní čas podívat.

Na I. stupni můžete navštívit Adventní dílničky – dopoledne budou tvořit děti se svými učitelkami, popř. ochotnými maminkami ve třídách a odpoledne společně s vychovatelkami ŠD i za pomoci rodičů.

Pozvánka na vánoční koncert

Vánoční koncert Danaj

Dekanatni kalendar

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.

Zlínský kraj poskytl neinvestiční účelovou dotaci na restaurování kamenných prvků fasády kostela ve výši 300 000 Kč.

Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 829 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 125 500 Kč.

 

ministerstva-kultury