"Per Mariam ad Christum."

Rozpis bohoslužeb o Velikonocích

Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. Místo zvonů se používají dřevěné řehtačky a klapače.

 

K náhledu níže, ke stažení ZDE.

Pozvánka na květnové poutě

čtvrtek 1. května FARNÍ POUŤ K PANNĚ MARII PROVODOVSKÉ. Sraz pěších poutníků je v 5:30 na Mariánském nám. před sochou Panny Marie. Odjezd autobusu je v 8:20 z Havřic a v 8:30 z Mariánského nám. (autobusy pojedou až ke kostelu). Zájemci se můžou závazně přihlásit v prodejně Gloria. Mše sv. za poutníky bude sloužena v 10.30. Po mši sv. opekání a občerstvení. Ve 13:00 křížová cesta a svátostné požehnání.

 

sobota 17. května POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ. Odjezd autobusu je v 1:00 hodin z Mariánského nám., zájemci se můžou závazně přihlásit v prodejně Gloria.

 

Plakáty k náhledu níže, ke stažení ZDE (Provodov) a ZDE (Jablonné v Podještědí).

Příprava biřmovanců 2013/2014

duch svatyDůležitá informace pro všechny, kteří se přihlásili k přípravě biřmování.

Další setkání proběhne v pátek 25.4. po večerní mši svaté na faře (19:15).

 

Podrobnosti k přípravě, včetně dokumentů ke stažení naleznete ZDE.

 

Účast všech biřmovanců NUTNÁ.

Odchod bratří dominikánů z našeho města

klaster-ubMilí farníci, dozvěděl jsem se o rozhodnutí představených dominikánů o odchodu bratří z Uherského Brodu. Zatím není stanoven žádný termín, kdy mají bratři dominikáni odejít. Prosím o modlitbu za další jednání o budoucnosti kláštera a klášterního kostela.

P. Josef Pelc, děkan (7.4.2014)

Podpora Katolické základní školy

Drazí farníci, zapojme se společně do podpory Katolické základní školy, kterou máme v našem městě. A to nejen finanční a hmotnou pomocí, ale také aktivní účástí a zároveň i duchovní podporou.

Veškeré informace naleznete v dokumentu, který si můžete stáhnout ZDE.

Postní děkanátní setkání mládeže 2014

Animátoři děkanátu Uherský Brod Vás srdečně zvou na POstní DĚkanátní Setkání 2014

KDY: 12. dubna 2014

KDE: Uherský Brod - Těšov - Prakšice

V KOLIK: od 9:00 bude probíhat registrace a poté oficiální zahájení v 9:30 ve farním kostele v Uherském Brodě

CO VÁS ČEKÁ A NEMINE: Pěší pouť, modlitba, křížová cesta, mše svatá, různé hry a aktivity, přednáška a hlavně společenství mladých lidí.

CENA: Cena setkání bude 50Kč (zahrnuje svačinu a oběd)


Na závěrečnou mši svatou, která se bude konat ve farním kostele v Prakšicích v 15:00, zveme také všechny rodiny.


Příjezdy vlaků a autobusů do UB:
Pitín, zastávka -» UB: 8:31 -» 9:04
Hradčovice -» UB: 8:46 -» 8:54
Strání (Korytná, Nivnice) -» UB: 8:23 -» 9:04

 

banner cyril metodejrok viry logo

Dotace

Restaurování čtyř soch umístěných na atice průčelí farního kostela je spolufinancováno Zlínským krajem - dotace 180 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, městem Uherský Brod částkou 99 715 Kč a Fondem kultury Zlínského kraje částkou 240 000 Kč.

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílelo město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.